Logo

Praktisch

Voordat we samenwerken - samen bouwen

Intake

De eerste sessie is een intake. Tijdens deze sessie zullen we samen je vraag of klacht helder stellen en kijken naar wat je precies wilt bereiken. Vervolgens bekijken we welke begeleiding en therapievorm daar het beste bij aansluit. Het aantal sessies in het behandelingstraject is afhankelijk van je klacht, en van wat jij wilt. Over het algemeen kun je uitgaan van een kortdurend traject van tussen de 5 en 15 sessies.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over mijn begeleiding dan hoor ik dat graag, zodat ik dit met u kan oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NFG. Kijk voor meer informatie over de wet en de procedure op de site van de NFG.

Tarieven

Het tarief voor een consult van één uur bedraagt € 97,-.

Als lid van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg (NFG), binnen de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) en als lid van de koepelorganisatie RBCZ worden de kosten van Integratieve Therapie en Counseling (wat valt onder overige psychosociale begeleiding) in veel gevallen vanuit de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed door ziektekostenverzekeraars die een samenwerking hebben met deze organisaties. Ik adviseer je contact op te nemen met je ziektekostenverzekeraar om te kijken of een sessie (gedeeltelijk of helemaal) vergoed wordt.