PRAKTISCH

rijnmotief_professionals

Voor werkgevers:

De werkwijze is voor een deel maatwerk en wordt in overleg met u bepaald. Hieronder een mogelijke vorm:

  • een oriënterend kennismakingsgesprek tussen uw professional en mij
  • desgewenst een drie-gesprek tussen u, de professional en mij om het doel duidelijk te krijgen en verwachtingen af te stemmen
  • voorstel begeleidingstraject met doelafspraken
  • desgewenst tussenevaluatie in een drie-gesprek
  • eindevaluatie, schriftelijk of mondeling

 

Voor professionals:

In een kort oriënterend gesprek maken we kennis met elkaar en leg jij je vraagstuk of probleem op tafel. Ik zal aangeven of ik je hierin kan begeleiden en zal mijn aanpak schetsen. Als jij besluit dat jij je door mij wilt laten begeleiden, ontvang je een offerte voor het traject (inhoud, doel, duur en kosten). Op basis daarvan neem je de definitieve beslissing.
Als je werkgever (een deel van) de kosten voor zijn rekening neemt, zal ik de verdere werkwijze ook afstemmen met je werkgever, o.a. over het doel van de begeleiding, de invulling en de evaluatie. Dit alles uiteraard altijd met inachtneming van mijn beroepsgeheim.

Tarieven

Een counseling- en coachingstraject is altijd maatwerk. Na de intake volgt een offerte.

Ik bied aan al mijn cliënten een “vinger aan de pols” gesprek circa 3 maanden na afloop van het begeleidingstraject. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

 

Algemene voorwaarden:

Voor de algemene voorwaarden klik hier

 

Oefencliënten

Naast het werken als CoachCounselor/Beroepscoach volg ik ter verdieping nog opleidingen. Regelmatig heb ik plaats voor oefencliënten om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen. Ik bied eenzelfde  begeleiding als aan de ‘gewone’ cliënten en vul dat aan met de specifieke interventies vanuit de opleiding. Ik hanteer voor oefencliënten een aantrekkelijk leertarief. Bel of mail me gerust voor meer informatie.

 

Gediplomeerd Integratieve CounselorCoach, Beroepscoach Practitioner, NOBCO-coach