WERKGEVERS

rijnmotief_progressie-in-werk-en-leven

Als werkgever bent u gebaat bij professionals die met plezier en vol energie hun werk doen, betrokken zijn en hun kwaliteiten en competenties optimaal inzetten in uw organisatie. Soms is dat niet (meer) het geval. Een professional:

 

  • pakt minder energiek zijn taken op en komt tot minder goede resultaten
  • komt niet meer zo uit de verf, de oorzaak is echter niet helder
  • heeft (vaker) te maken met samenwerkingsproblemen of is onderdeel van conflictsituaties met collega’s
  • meldt zich vaker ziek of valt langdurig uit wegens stressklachten of een burn-out
  • geeft aan zich niet meer op zijn plek te voelen in de functie, maar weet ook niet goed wat hij wel zou willen en kunnen
  • heeft de ambitie door te willen groeien, maar weet niet goed in welke richting.

 

Als Integratieve CounselorCoach bied ik mensen een kortdurend en resultaatgericht begeleidingstraject om vraagstukken of problemen rondom werk, loopbaan en leven te onderzoeken en aan te pakken.

In de integratieve benadering worden alle dimensies van de mens meegenomen: cognitie, gedrag, gevoel, lichaam, sociaal en zingeving.
De methode stimuleert een actieve oplossingsgerichte houding. Al aan het begin van het traject maakt men een plan van aanpak. De integratieve benadering gaat er van uit dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn ontwikkeling en aan het stuur staat. Ik begeleid hem daarbij.
Samen bouwen – samen de richting vinden.

 

WAT LEVERT HET OP?
Na het begeleidingstraject kent uw medewerker zichzelf beter en ervaart hij meer grip op zichzelf. Dat stelt hem in staat innerlijke belemmeringen aan te pakken, gedrag te veranderen en tot keuzes te komen. Een medewerker die persoonlijk gegroeid is, weet wat hij wil, zich verantwoordelijk voelt voor het eigen handelen en actie neemt. Weer krachtig, vol energie en plezier aan het werk!